Verksamheten är för närvarande vilande.

Jag har för närvarande andra uppdrag, varför verksamheten i Afix är vilande på obestämd tid.

Tack för besöket!